Båndtørrer til laboratorie

Hvad er det særlige ved vores tørringsanlæg, og hvad kan det bruges til?

Vores lille tørringsanlæg er en helt enkel båndtørrer, men er unik i forhold til hygiejnisk design, rengøringsvenlighed og anvendelses mulighederne. Alle materialer som er i kontakt med produktet, er såkaldte Fødevare Kontakt Materialer (FKM), hvilket gør, at den er særlig egnet til tørring af eksempelvis fødevarer og lignende produkter, som kræver maksimal hygiejnisk standard.

Tørreren kan principielt anvendes til tørring og varmebehandling af alle produkter, som kan være på båndet. Dog ikke flydende produkter, og produkter som kan afgive brændbare gasser.

Tørreren er designet specielt til forsøgstørringer og mindre produktioner, hvorved kapaciteten er begrænset til 40 kilo vandfordampning i timen. Hvis man har behov for yderligere kapacitet, kan man koble flere tørrere i serie med hinanden. Tørrekammeret er udstyret med 3 inspektions sektioner, hvorved man kan se produktet hele vejen gennem tørreren.

20161206_114832

Hele tørrerens front kan åbnes via betjeningspanelet, der aktiverer to elektriske aktuatorer. I den tilstand kan transportøren let løftes ud for eventuel service og hele tørrekammeret let rengøres.

Nedenfor ses et billede af tørreren med frontlågen åben. Her ses endvidere tørringsanlæggets infrarøde varmemodul i opslået position.

20170124_155324

Hvordan virker den?

Tørreren er baseret på varmetilførsel ved konvektion og med mulighed for infrarød varmetilførsel. Den konvektive tørring foregår ved at recirkulere varm og tør luft gennem båndet, og det produkt der ligger på båndet, som skal tørres. Båndet er vævet af teflonbelagte glasfibertråde, som kan fås med maskestørrelser i 1, 2, 3, 4 og 5 mm. Der er 2 delvist uafhængige temperaturzoner i tørreren. En i tørrerens forreste halvdel og en anden i tørrerens bagerste halvdel. I den forreste og bagerste fjerdedel af tørreren strømmer tørreluften opad, og i den midterste halvdel strømmer tørreluften nedad. Det gør at produktet bliver tørret effektivt og ensartet. Dette er illustreret på tegningen nedenfor.

Strømningsveje luft

For at sikre en tilstrækkelig tørrekapacitet af tørreluften, tilføres der kontinuerligt frisk luft udefra, og tilsvarende suges der fugtig luft ud af tørrekammeret. De to luftstrømme udveksler varme i en regenerativ varmeveksler. Såvel recirkuleringsluften som friskluft- og afkastluften filtreres kontinuerligt, så risikoen for ophobning af støv er elimineret. Alle tre ventilatorer kan reguleres trinløst via betjeningspanelet.

Hvis man ønsker at anvende det 24 kW kraftige infrarøde varmemodul, hejses det ned i vandret position, så produktet kan opvarmes jævnt på hele båndets tørreareal. Infrarød varme trænger et lille stykke ind under produktets overflade, hvor varmen afsættes. Så afhængig af produktets egenskaber og geometri, kan infrarød varme være en særdeles effektiv måde at tilføre varme på, og særligt ved tynde produkter.

I lågen er placeret en overfladetemperaturføler, der kontinuerligt måler produktets overfladetemperatur ved udgangen fra tørreren. Denne bruges som input til at regulere den infrarøde effekt efter.

Betjening og programmer.

Man kan lagre alle de indstillinger man ønsker, så man hurtigt kan genskabe nogle indstillinger, der passer til et specifikt produkt.

For yderligere information download datablad herunder eller kontakt os.

Download datablad