Modulopbygget båndtørrer

DryingMate har, som noget helt nyt, udviklet og leveret 2 modulopbyggede båndtørrere til ekstruderede planteproteiner.

Hvad er det særlige ved vores tørringsanlæg, og hvad kan det bruges til?

Vores modulopbyggede og zoneopdelte tørringsanlæg er en helt enkel båndtørrer, men er unik i forhold til hygiejnisk design, rengøringsvenlighed og anvendelses mulighederne. Alle materialer som er i kontakt med produktet, er såkaldte Fødevare Kontakt Materialer (FKM), hvilket gør, at den er særlig egnet til tørring af eksempelvis fødevarer og lignende produkter, som kræver maksimal hygiejnisk standard.

Tørreren kan principielt anvendes til tørring og varmebehandling af alle produkter, som kan være på båndet. Dog ikke flydende produkter, og produkter som kan afgive brændbare gasser.

Tørreren er designet specielt til ekstruderede og modificerede planteproteiner, hvilke kun kræver lidt tørring. Tørrekapaciteten for et standardmodul er ca. 20 kg vandfordampning i timen, men med mulighed for at tilføre mere kapacitet ved behov. Hvis man har behov for yderligere kapacitet i standardudgaven, kan man koble flere tørremoduler i serie med hinanden og eventuelt et kølemodul til slut. Hvert tørrekammer er udstyret med 1 inspektionsluge og 4 låger, hvorved man kan se produktet hele vejen gennem tørreren og let komme til at gøre rent i hele tørreren. Den effektive bredde af båndet er 1,5 m og sidestyrene tillader en lagtykkelse på 200 mm.

Herunder er vist et anlæg med to tørremoduler længst væk, og et kølemodul til slut.

Hvordan virker den?

Tørreren er baseret på varmetilførsel ved konvektion og udelukkende drevet af el. Tørringen foregår ved at recirkulere varm og tør luft gennem båndet, samt produktet der ligger på båndet, som skal tørres. Båndet er vævet af teflonbelagte glasfibertråde, som kan fås med maskestørrelser i 1, 2, 3, 4 og 5 mm. I hvert modul kan der indstilles lufthastigheder, luftudskiftning og temperatur. I hvert modul strømmer tørreluften nedad i den forreste halvdel, og nedad i den bagerste halvdel. Det gør, at produktet bliver tørret effektivt og ensartet. Dette er illustreret på tegningen nedenfor.

For at sikre en tilstrækkelig tørrekapacitet af tørreluften, tilføres der kontinuerligt frisk luft udefra, og tilsvarende suges der fugtig luft ud af hvert modul. Der er mulighed for varmegenvinding mellem disse to luftstrømme. Såvel recirkuleringsluften som friskluft- og afkastluften filtreres kontinuerligt, så risikoen for ophobning af støv er elimineret.

Fordeling og omrøring af produkt.

For at sikre en ensartet lagtykkelse er der installeret en såkaldt picker i indløbskassen, og der er mulighed for at tilvælge en ekstra picker til at vende produktet i hvert modul.

Betjening og programmer.

Man kan lagre alle de indstillinger man ønsker, så man hurtigt kan genskabe nogle indstillinger, der passer til et specifikt produkt.

For yderligere information kontakt os.