Lukkede lufttørreprocesser

Lukkede lufttørreprocesser
DryingMate tilbyder design, udvikling og levering af skræddersyede tørringsanlæg baseret på konventionel lufttørring men med 100 % recirkulation af tørreluften.

Fordele ved 100 % recirkulation

  • Ingen forurening af nærmiljøet med støv eller lugt
  • Bedre processtyring
  • Ensartet produktkvalitet
  • Reducerede energiomkostninger (potentielt)
  • Kondensatet kan udnyttes

Ved systemer med 100 % recirkulation skal tørreluften affugtes. Det kan gøres på to måder:

  1. Ved anvendelse af sorptionsteknologi, eller
  2. Ved afkøling af luften til under dugpunktet (typisk med en varmepumpe)

Sorptionsteknologi
DryingMate tilbyder tørrekamre med 100 % recirkulation hvor affugtningen sker ved anvendelse af standard sorptionsaggregater.

Det specifikke energiforbrug for disse løsninger ligger i intervallet 0,9 til 1,4 MWh/ton vand, hvilket svarer til almindelige åbne eller semi-åbne tørreprocesser. Energien kan tilføres ved hjælp af el, gas, olie eller andre kilder.

Løsningen kan anvendes i tørreprocesser med tørretemperaturer i intervallet fra cirka -20° C til cirka 100° C.

Se nedenstående skitse af sorptionsprincippet indtegnet i et Mollierdiagram:

Sorption diagram_1

DryingMate samarbejder endvidere med COTES A/S om nye energioptimerede løsninger til affugtning af luft fra tørreprocesser ved hjælp af sorptionsteknologi.

Varmepumpeteknologi
Ved tørreprocesser med tørretemperaturer under ca. 150° C og højt vandindhold i afkastluften, er det værd at undersøge økonomien i en varmepumpeløsning til affugtning og opvarmning af tørreluften.

Varmepumpen integreres typisk i tørreprocessen således, at varmepumpens fordamper (kølefladen) køler afgangsluften hvorved vandet udkondenseres og kan ledes bort. Den nu afkølede luft ledes til varmepumpens kondensator (varmefladen) der opvarmer luften til den ønskede tørretemperatur, og hvor luftens relative fugtighed er reduceret.

Fordelen ved varmepumpeløsningen fremfor sorptionsløsningen er, at energiomkostningen under de rette betingelser er meget lav.

For at varmepumpeløsningen er konkurrencedygtig på energiomkostningen, skal det specifikke energiforbrug typisk være lavere end 0,5 MWh/ton vand.

Se nedenstående skitse af varmepumpeprincippet indtegnet i et Mollierdiagram:

HP diagram_1

Kontakt os venligst for yderligere information eller et uforpligtende tilbud.