Fluidbed laboratorietørrer

Tørreren er udviklet til undervisningsformål på Erhvervsakademiet i Århus, og er endvidere egnet til miniskala produktudviklingsforsøg.
Tørreren kan både tørre med varm luft op til 200 grader og endvidere med overhedet damp ved atmosfæretryk. Tørreren har også indbygget en coatingsfunktion, således at man både kan tørre og efterfølgende coate sit forsøgsprodukt.

Herunder ses et billede af selve tørrekammeret.

Produktholderen hænger i en vejcelle, så man kan følge vægten af produktet undervejs i tørreforløbet. Ved registrering af vægten slukkes for luftstrømmen, således at vægten ikke forstyrres af luftens dynamiske tryk.

Under produktholderen ses en spraydyse som anvendes til coating.

Download datablad herunder:

Laboratorietørrer Fluidbed

The dryer is designed for educational purposes at the Academy of Business in Aarhus, and is also suitable for mini-scale product development tests. The dryer can both dry with hot air up to 200 degrees and furthermore with superheated steam at atmospheric pressure. The dryer also has a coating function, so that you can both dry and subsequently coate the test product. Below is a picture of the drying chamber itself. The product is placed in a product holder, which is an D80 x 100 tube with a funnel that prevents the products from being blown out of the pipe.

The product holder hangs in a road cell so you can follow the weight of the product during the drying process. When registering the weight, turn off the airflow so that the weight is not disturbed by the air’s dynamic pressure. Below the product holder is a spray nozzle used for coating. Download data sheet below:

Laboratorietørrer Fluidbed